Logotip comissio de la dignitat

CAT - CAST - EN - EUSK - FRA - GAL

Amb la col·laboració de...


gencat

aac


Col·labora amb la Comissió

Per a tots els que voleu i podeu ajudar-nos econòmicament, el Compte Corrent de la Comissió de la Dignitat és el següent:

banc sabadell
Banc Sabadell 2013-0646-16-0200796824


Homenatge a Companys Visca la llibertat. Litografia d'Antoni Miró
Contribueix a erigir el monument en homenatge nacional a Lluís Companys a Barcelona fent una aportació al CC de Catalunya Caixa 2013-0628-47-0200140106 o adquirint una d’aquestes litografies. Clica per a més informació.


Homenatge a Companys Textos de les intervencions dels cònsols de França i Alemanya

01/06/2002

Declaración castellano junio 2002Los abajo firmantes, personalidades de todo el mundo en los campos de la archivística, la historia, la educación, las artes, la cultura, la política y los derechos civiles, conocedores de que, con motivo de la proclamación de Salamanca Ciudad Europea de la Cultura 2002, el Consorcio organizador de esta efeméride ha programado la Exposición "Propaganda en guerra", prevista del 5 de octubre al 22 de diciembre de este año, y debido al origen de los fondos documentales- y como fueron conseguidos- que piensan utilizar para dicha exposición, nos vemos en la necesidad de hacer la siguiente:


D e c l a r a c i ó n

Un porcentaje muy alto de los materiales que se quieren exponer en Salamanca es fruto del robatorio al que fue sometido el pueblo catalán -y, con él, su gobierno, ayuntamientos, organizaciones, asociaciones y personalidades- des de abril de 1938 cuando se inició la ocupación llevada a cabo por el ejército colpista del general Franco.
Llegir més
01/06/2002

Declaració català juny 2002


Els sotasignats, personalitats d'arreu en els àmbits de l'arxivística, de la història, de l'educació, de les arts, de la cultura, de la política i dels drets civils, assabentats del fet que, amb motiu de la proclamació de Salamanca Ciutat Europea de la Cultura 2002, el Consorci organitzador d'aquesta efemèrides ha programat l'Exposició "Propaganda en Guerra", prevista del 5 d'octubre al 22 de desembre d'enguany, i per l'origen dels fons documentals -i com foren aconseguits- que pensen utilitzar per a la dita exposició, ens veiem en la necessitat de fer la següent

D e c l a r a c i ó

Un percentatge molt alt dels materials que hom vol exposar a Salamanca és fruit del robatori a què fou sotmès el poble català -i, amb ell, el seu govern, ajuntaments, organitzacions, associacions i personalitats- d'ençà de l'abril de 1938 quan s'inicià l'ocupació de Catalunya per l'exèrcit de Franco.
Llegir més
<1...21
-
22
-
23
Vols rebre tota la informació permitent a qualsevol novetat de l'acció diària de la Comissió de la Dignitat?

Apunta't al següent formulari i rebràs totes les notícies més importants sobre les ressocions que es vagin produint

(c) 2008 Comissió de la Dignitat - G62963434 - Carrer Rossello 198, 4t, 08008 Barcelona - 625370661  /  665727329 - Contacte - Crèdits