Logotip comissio de la dignitat

CAT - CAST - EN - EUSK - FRA - GAL

Amb la col·laboració de...


gencat

aac


Col·labora amb la Comissió

Per a tots els que voleu i podeu ajudar-nos econòmicament, el Compte Corrent de la Comissió de la Dignitat és el següent:

banc sabadell
Banc Sabadell 2013-0646-16-0200796824


Homenatge a Companys Visca la llibertat. Litografia d'Antoni Miró
Contribueix a erigir el monument en homenatge nacional a Lluís Companys a Barcelona fent una aportació al CC de Catalunya Caixa 2013-0628-47-0200140106 o adquirint una d’aquestes litografies. Clica per a més informació.


Homenatge a Companys Textos de les intervencions dels cònsols de França i Alemanya

29/04/2004

Declaració de la Comissió de la Dignitat en el segon aniversari de la Declaració Internacional per al retorn dels documents catalans espoliats a Salamanca. Barcelona 29.4.2004


Emplaçament al nou Govern perquè retorni els documents espoliats a Catalunya i al País Valencià i retinguts a Salamanca

Bona tarda a tots, Aviat farà dos anys es va fer pública una Declaració signada per intel.
Llegir més
29/04/2004

Segunda declaración de la Comissió de la Dignitat (29/04/2004)


Segunda Declaración de la Comisió de la Dignitat

Barcelona 29.4.2004

Exigiendo al Gobierno español que devuelva
inmediatamente a sus legítimos propietarios el
patrimonio documental expoliado por el ejército franquista


Hace dos años que la primera Declaración de la Comisión de la Dignidad la firmaron personalidades, catedráticos y profesores de más de doscientas universidades de los cinco continentes, instando a las autoridades españolas a la devolución de los documentos expoliados por el ejército franquista retenidos en Salamanca y a suspender la Exposición “Propaganda en Guerra” como uno de los actos a celebrar el 2002 durante la capitalidad cultural europea de dicha ciudad.
Llegir més
18/05/2004

Valoració de la Comissió de la Dignitat del debat sobre el retiorn dels Papers de Salamanca . Congrés dels Diputats, 18.5.2004


Davant el debat produït al Congrés dels Diputats sobre el tema dels Papers de Salamanca, la Comissió de la Dignitat vol declarar el següent

1. No hi ha cap raó política ni científica que es pugui adduir davant l'opinió pública avui per explicar que un parlament democràtic no resolgui el retorn de documents i arxius espoliats als seus legítims propietaris per un exèrcit antidemocràtic i golpista.
Llegir més
15/10/2002

Manifest llegit en l'acte de la Plaça del rei de Barcelona.


MANIFEST
Avui 15 d’octubre, 62è aniversari de l’assassinat a Montjuïc del president Companys, volem fer arribar a l’opinió pública catalana i mundial aquesta crida a favor de la justícia i la dignitat.
Llegir més
01/06/2002

Manifesto English june 2002


Support for the Dignity Commission

The signatories of this Declaration -university academics of diferent disciplines- have been informed about the fact that the Salamanca Civil War Archive is largely made up of documents accumulated by the State Office for the Recovery of Documents Office, an entity set up by military dictator General Franco for the seizure of materials obtained in a selective fashion during and after the Civil War and which were to be one of the main sources of information used in an unprecedented wave of repression against democrats in Aspecial courts@ as of 1940.
Llegir més
01/06/2002

Declaración castellano junio 2002Los abajo firmantes, personalidades de todo el mundo en los campos de la archivística, la historia, la educación, las artes, la cultura, la política y los derechos civiles, conocedores de que, con motivo de la proclamación de Salamanca Ciudad Europea de la Cultura 2002, el Consorcio organizador de esta efeméride ha programado la Exposición "Propaganda en guerra", prevista del 5 de octubre al 22 de diciembre de este año, y debido al origen de los fondos documentales- y como fueron conseguidos- que piensan utilizar para dicha exposición, nos vemos en la necesidad de hacer la siguiente:


D e c l a r a c i ó n

Un porcentaje muy alto de los materiales que se quieren exponer en Salamanca es fruto del robatorio al que fue sometido el pueblo catalán -y, con él, su gobierno, ayuntamientos, organizaciones, asociaciones y personalidades- des de abril de 1938 cuando se inició la ocupación llevada a cabo por el ejército colpista del general Franco.
Llegir més
01/06/2002

Declaració català juny 2002


Els sotasignats, personalitats d'arreu en els àmbits de l'arxivística, de la història, de l'educació, de les arts, de la cultura, de la política i dels drets civils, assabentats del fet que, amb motiu de la proclamació de Salamanca Ciutat Europea de la Cultura 2002, el Consorci organitzador d'aquesta efemèrides ha programat l'Exposició "Propaganda en Guerra", prevista del 5 d'octubre al 22 de desembre d'enguany, i per l'origen dels fons documentals -i com foren aconseguits- que pensen utilitzar per a la dita exposició, ens veiem en la necessitat de fer la següent

D e c l a r a c i ó

Un percentatge molt alt dels materials que hom vol exposar a Salamanca és fruit del robatori a què fou sotmès el poble català -i, amb ell, el seu govern, ajuntaments, organitzacions, associacions i personalitats- d'ençà de l'abril de 1938 quan s'inicià l'ocupació de Catalunya per l'exèrcit de Franco.
Llegir més
<1...21
-
22
-
23
Vols rebre tota la informació permitent a qualsevol novetat de l'acció diària de la Comissió de la Dignitat?

Apunta't al següent formulari i rebràs totes les notícies més importants sobre les ressocions que es vagin produint

(c) 2008 Comissió de la Dignitat - G62963434 - Carrer Rossello 198, 4t, 08008 Barcelona - 625370661  /  665727329 - Contacte - Crèdits